CURRY

14,00 

Gamberoni scottati in padella (tawua) con una speciale miscela di spezie piccanti.

Fried king prawn indian style with capsicum and fried

Categoria: